018-750 52 11
018-750 52 11

Europeisk konferens med fokus på mänskliga rättigheter och att stärka brottsoffers rättsskydd

Skandinaviska Människorättsjuristerna deltog i början av juni i en konferens om brottsoffers rättsskydd. Konferensen hölls i Bucharest och är en del av vårt EU finansierade projekt där vi under två år har arbetat för att stärka brottsoffers rätt till skydd. Projektet har bland annat syftat till att stärka samarbetet mellan olika aktörer som på olika sätt kommer i kontakt med brottsoffer, dela erfarenheter och bästa praxis i olika EU länder.

Henrietta Heinonen, jurist och vår samarbetspartner, representerade oss på konferensen och talade om utmaningar och strategier för att erbjuda brottsoffer bästa möjliga rättsskydd utifrån ett svenskt perspektiv.

Projektet har även varit med och utvecklat material samt handböcker. Dessa kan du läsa mer om här: Pro Victims Justice 760112

Våra samarbetspartners i projektet är:

  • Landespräventionsrat Niedersachen am Justizministerium Niedersachen, Germany
  • Center for the Study of Democracy, Bulgaria
  • Uniunea Nationala a Barourilor din Romania, Romania
  • ASOCIATA PRO REFUGIU, Romania