018-750 52 11
018-750 52 11

Europadomstolens beslut gör att traffickingoffer får stanna i Sverige

Människorättsjuristerna företräder en 28-årig mamma och hennes lilla 6-åriga dotter som varit offer för människohandel, i ärendet C. A. och P.A. mot Sverige i Europadomstolen. Nu har Migrationsverket beslutat att kvinnan får sin asylansökan prövad i Sverige.

– Detta är ett fall som aktualiserar förbudet mot omänsklig behandling i artikel 3 och förbudet mot slaveri och tvångsarbete i artikel 4 i Europakonventionen. Mamman är på flykt från ett nätverk med människohandlare, som sålde henne som sexslav i Italien. Människohandlarna låste in kvinnan och dottern, satte en pistol mot dotterns tinning, brände henne med cigaretter och tvingade henne att titta på alla sexuella övergrepp mot mamman, säger chefsjurist Ruth Nordström.
– På grund av alla trauman slutade dottern äta, prata och leka och tvingades börja med blöja igen. Människohandlarna tog deras pass och handlingar och hotade att döda dem. De flydde till Sverige men Migrationsverket beslutade att skicka tillbaka dem till Italien, där de utsatts för människohandel. Familjen förlorade i alla rättsliga instanser men Människorättsjuristerna skickade in ett klagomål till Europadomstolen, som inhiberade utvisningen, säger juristen Rebecca Ahlstrand.
– Europadomstolens beslut har lett till att tidsfristen för överföring till Italien har gått ut och Migrationsverket nu har beslutat att kvinnan och hennes dotter får sin asylansökan prövad i Sverige, säger chefsjurist Ruth Nordström.
– Våra klienter känner välgrundad fruktan för sina liv och för att utsättas för omänsklig och förnedrande behandling samt slaveri i form av människohandel. Det finns en reell och överhängande risk för hot och våld från de personer som tidigare utnyttjat dem för människohandel samt hög risk för åter-traffickering, och våra klienter känner en enorm lättnad över att inte behöva överföras till Italien, säger chefsjurist Ruth Nordström.