018-750 52 11
018-750 52 11

Europadomstolen fattar slutligt beslut i mål om människohandel

Pressmeddelande 18 oktober, 2017
EU Anti Human Trafficking Day

Skandinaviska Människorättsjuristerna
18 okt, 2017 - PRESSMEDDELANDE
Tel: 018 750 52 11
Epost: info@shrl.eu


Europadomstolen fattar slutligt beslut i mål om människohandel

Europadomstolen beslutade den 5 oktober 2017 att avsluta målet CA. och PA mot Sverige75348/16) eftersom svenska myndigheter nu har försäkrat Europadomstolen om att en 28-årig mamma och hennes 6-åriga dotter inte kommer att överföras till Italien utan får sin asylansökan prövad i Sverige. Europadomstolen anser därmed att familjen inte längre riskerar att utsättas för omänsklig och förnedrande behandling samt slaveri i form av människohandel i Italien och avslutade därmed målet.

Bakgrunden är att Europadomstolen den 9 december 2016 stoppade överföringen av kvinnan och hennes dotter till Italien i enlighet med Dublinförordningen efter att Människorättsjuristerna gjort en anmälan enligt ”Rule 39”. Domstolen inhiberade överföringen, beslutad av svenska myndigheter, tills vidare eftersom det saknades individuella garantier om skydd och hjälp från Italien, där de tidigare utsatts för grov människohandel. Den svenska regeringen hänvisade till att Italien lämnat generella garantier, men detta ansågs inte tillräckligt och Europadomstolen beslutade därför den 21 december 2016 om fortsatta interimistiska åtgärder.

Mamman och dottern är på flykt från människohandlare, som sålde mamman som sexslav i Italien. De satte en pistol mot dotterns tinning, tände cigaretter och brände henne på kroppen. Sedan våldtog de mamman medan hennes dotter tvingades titta på. Dottern såg övergreppen och hur mamman slogs och misshandlades tills hon blödde. På grund av alla trauman slutade dottern äta, prata och leka och tvingades börja med blöja igen. Människohandlarna tog deras pass och papper, klippte av dem håret och hotade att döda dem. De sa att var än mamman gömmer sig så letar de efter henne och kommer döda henne och hennes dotter. Mamman och dottern lyckades med hjälp fly till Sverige men Migrationsverket och svenska domstolar beslutade alltså att skicka tillbaka dem till Italien, där de utsatts för människohandel.
- Vi gläds med våra klienter som nu är skyddade från att överföras till Italien där de riskerar att återigen utsättas för omänsklig och förnedrande behandling och utnyttjas av de människohandlare som tidigare våldtagit och hotat dem, säger Ruth Nordström, chefsjurist Människorättsjuristerna.

- Människorättsjuristerna hoppas att svenska myndigheter ska ta Europadomstolens interimistiska beslut på allvar och ändra den praxis som innebär att människohandelsoffer rutinmässigt överförs till andra europeiska länder där de riskerar att återigen traumatiseras samt utnyttjas av människohandlare, säger Rebecca Ahlstrand, jurist Människorättsjuristerna.

- Svenska myndigheter behöver arbeta för att öka kunskapen kring människohandel och de åtaganden som Sverige förbundit sig att följa genom bland annat Europakonventionen, EU-rätten samt Europarådets konvention om bekämpande av människohandel. Idag är kunskapsnivåerna för låga hos beslutande myndigheter och praxis behöver förändras – vi hoppas att detta beslut kan vara ett led i detta, säger Ruth Nordström, chefsjurist vid Människorättsjuristerna.

Läs beslutet i sin helhet: HÄR

För mer information om ärendet kontakta:

Ruth Nordström, chefsjurist SHRL
Telefon: +46 (0) 18 - 750 52 11
Mobil: +46 (0)70 - 725 19 17
Fax: +46 (0)18 - 10 04 99
E-mail: info@shrl.eu
Web: www.humanrightslawyers.eu

Scandinavian Human Rights Lawyers
Kristallen, Axel Johanssons gata 6
754 50 Uppsala

Skandinaviska Människorättsjuristerna (SHRL) är en skandinavisk juristorganisation som arbetar med att främja mänskliga rättigheter i Europa. SHRL är medlem i EU:s plattform för mänskliga rättigheter, European Union Agency for Fundamental Rights http://fra.europa.eu/en)

SHRL arbetar via internationella nätverk och organ och som styrdokument finns FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, Barnkonventionen, Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och Europarådets konvention om bekämpande av människohandel. SHRL och Scandinavian Human Rights Committee delar årligen ut priset Scandinavian Human Dignity Award.