018-750 52 11
018-750 52 11

Skandinaviska Människorättsjuristerna hjälper en familjs vars pappa och man drunknade på Medelhavet - Familjen dödshotas i Sverige

Skandinaviska Människorättsjuristerna representerar en familj från Afghanistan. Familjen blev kristna i hemlandet och de växte sakta i sin nya tro. Att konvertera till kristendomen är förenat med tortyr och dödsstraff i Afghanistan. När familjen avslöjades av sina grannar misshandlades de svårt. En av döttrarna har fortfarande problem efter misshandeln och hon vågade inte heller gå i skolan av rädsla för mullan. Familjen var tvungna att fly för sina liv och flydde i båt över Medelhavet till Grekland. Familjen bestod av sju personer, mamma, pappa och fem barn. Men det var bara fyra familjemedlemmar som kom fram till Grekland. Pappa och två söner drunknade i Medelhavet. Kvar är mamma Batala och hennes två döttrar och en son.

I Sverige har förföljelsen bara fortsatt. De har attackerats flera gånger och personerna som attackerat dem har rispat IS-symboler på deras dörr. Familjen var tvungna att gömma sig men attackerades igen. Trots att familjen har varit tvungen att flytta och byta ort på grund av hoten, har förföljarna alltid hittat dem. Vid ett tillfälle ringde en okänd man på dörren och när Batala öppnade, blev hon slagen. Vid ett tillfälle blev döttrarna rispade med kniv, märkta för att ha konverterat från islam, när de var på väg till kyrkan. Samtliga fall har anmälts till polisen.

Hoten kommer både från hemlandet men även av landsmän i Sverige som hotar att skära halsen av dem om de återvänder till sitt hemland. Familjen fruktar nu för sina liv och törs knappt gå ut. Migrationsverket anser emellertid inte att familjens kristna tro är genuin och hoten anses inte vara tillräckliga för att vara ett hinder mot verkställighet av utvisningen. 

Nu överklagar vi deras ärende till Migrationsöverdomstolen. Om vi nekas prövningstillstånd tar vi ärendet vidare till FN:s tortyrkommitté men vi behöver din hjälp!

Ge din gåva och märk den med "Batala"

SWISH: 123 619 14 23    BG: 605-8630

Tack på förhand!

 

 

*Batala heter egentligen något annat