018-750 52 11
018-750 52 11

Den svenska sexköpslagen aktualiseras i Australien

Människorättsjuristerna
21 juni 2016 - PRESSMEDDELANDE
Telefon: +46 707 25 19 17 E-post: info@shrl.eu


Den svenska sexköpslagen aktualiseras i Australien

Den svenska sexköpslagen, som kriminaliserar köp, men inte försäljning av sexuella tjänster, har vunnit starkt stöd och fått genomslag internationellt. Nu släpper Människorättsjuristerna en film som skall användas i andra länder för att sprida information om den svenska och nordiska modellen, bland annat i Australien.

 

Nordic approach on prostitution

 

Australien följer den europeiska utvecklingen med stort intresse och Människorättsjuristerna har inbjudits till ett antal platser i Australien för att presentera den nordiska modellen och för att ge in bevisning och medverka i hearings i parlamenten om sexköpslagen, prostitution och trafficking, i Melbourne, Sidney, Adelaide och Perth.

- Vårt budskap är att det finns en tydlig koppling mellan prostitution och människohandel, och att den svenska sexköpslagen är ett viktigt verktyg för att bekämpa människohandel för sexuella ändamål, säger Ruth Nordström, chefsjurist vid Människorättsjuristerna.

- Enligt rapporten ”Prostitution, trafficking and modern slavery in Europe” från Europarådet, rekommenderades samtliga medlemsländer i Europarådet att överväga att anta den svenska sexköpslagen. Vi ser att den svenska och nordiska modellen också fungerar i andra länder i världen, och vi är tacksamma för möjligheten att promota den även i Australiens olika parlament. Många människor i prostitution är offer för människohandel, och att minska prostitution är således avgörande för att bekämpa människohandel, säger Ruth Nordström.

Människorättsjuristerna har föreläst vid en rad olika event och inbjudits till Attorney General’s kontor samt till ett flertal möten mellan parlamentariker och organisationer som engagerar sig i frågan. I Adelaide, South Australia ligger just nu ett kontroversiellt lagförslag i överhuset och juristerna Ruth Nordström och Rebecca Ahlstrand var inbjudna till det beredande utskottet för en hearing om den nordiska modellen.

- Det blev stundtals het debatt och kommitteen var av delad mening i frågan om hur prostitution och trafficking bör stävjas. Det finns en vilja att bekämpa trafficking, men sambandet mellan prostitution och människohandel för sexuella ändamål behöver tydliggöras, säger Rebecca Ahlstrand, jurist vid Människorättsjuristerna.

- Det utbredda våldet mot kvinnor är en stor fråga i Australien just nu och sexköpslagen, som i Sverige tillkom i samband med en svensk utredning rörande våld mot kvinnor, är därför mer aktuell än någonsin, säger Rebecca Ahlstrand.

- Förbudet mot köp av sexuella tjänster kom till som ett led i en rad åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor i Sverige. Prostitution är tydligt relaterat till våld mot kvinnor och sexköpslagen är ett viktigt verktyg för att bekämpa prostitution och människohandel, så det är därför angeläget att lagstiftare även i Australien börjar engagera sig i denna fråga, säger chefsjurist Ruth Nordström
Människorättsjuristerna arbetar för att bekämpa människohandel på en rad olika sätt. Dels förebyggande, för att öka medvetenheten kring trafficking på olika sätt, och dels genom att samarbeta med organisationer och aktörer kring praktiska hjälpinsatser till utsatta. Människorättsjuristerna erbjuder dessutom juridisk hjälp och stöd till offer för människohandel och är för närvarande involverad i ett flertal pågående rättsliga processer som involverar asyl och trafficking.

Människorättsjuristerna besöker parlamenten i Australien för att promota den svenska sexköpslagen.

För mer information kontakta:

info@shrl.eu

Ruth Nordström
Chefsjurist, Människorättsjuristerna
Telefon: +46 707 25 19 17
E-post: ruth.nordstrom@shrl.eu

Rebecca Ahlstrand
Jurist, Människorättsjuristerna
Telefon: +46 705 15 94 35