018-750 52 11
018-750 52 11

Skandinaviska Människorättsjuristerna tar barnmorskemålen till Europadomstolen

Onsdag den 14 juni kommer banmorskorna Linda Steen och Ellinor Grimmark lämna in ett klagomål mot Sverige till Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna i Strasbourg, Frankrike.

Med anledning av detta inbjuds till en presskonferens i centrala Strasbourg för svensk och internationell press. Deltagare bjuds på en lätt lunch.

Tid: 
14 juni kl 13-13.30
Plats: 
The Hilton Hotel, 1 Avenue Herrenschmidt, 67000 Strasbourg

Bakgrunden i målet är att Ellinor Grimmark och Linda Steen har åberopat skadestånd för kränkning av deras tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet samt åsikts- och yttrandefrihet enligt Europakonventionen.

Barnmorskan Ellinor Grimmark har nekats anställningar som barnmorska vid Höglandssjukhuset och vid Ryhovs kvinnoklinik. Ellinor Grimmark beviljades en anställning vid Värnamo kvinnoklinik men Region Jönköping drog tillbaka den utlovade tjänsten eftersom Ellinor Grimmark uttalat sig i media.

Barnmorskan Linda Steen beviljades en kontraktsanställning vid Nyköpings kvinnoklinik men landstinget i Sörmland bröt kontraktet när hon meddelande att hon inte kunde utföra aborter.

För anmälan till presskonferensen: info@shrl.eu

"Sverige bör skydda mänskliga rättigheter för vårdpersonal"

- Barnmorskorna Linda Steen och Ellinor Grimmark kan på grund av en djup religiös övertygelse inte utföra aborter. Av utredningen i målen framgår att Linda Steen och Ellinor Grimmark förhindrats att arbeta som barnmorskor primärt på grund av att landstingens företrädare inte velat ha anställda med deras uppfattning om abort i vården. Ett godtagande av en sådan inställning skulle innebära ett mycket snävt utrymme för människor med olika livs- och trosuppfattningar i offentlig verksamhet. Därmed aktualiseras i målet människorättsliga frågor av stor principiell betydelse om gränserna för religions- och åsiktsfriheten, säger ombudet advokat Percy Bratt, expert på mänskliga rättigheter.

- Det som framkommit i målet talar med styrka för att de långtgående inskränkningarna i Linda Steens och Ellinor Grimmarks religions- och åsiktsfrihet vare sig har lagstöd eller uppfyller kraven på proportionalitet. De utgör därmed kränkningar av deras grundläggande mänskliga rättigheter enligt Europakonventionen, säger advokat Percy Bratt.

- Samvetsfrihet är en av de mest fundamentala mänskliga rättigheterna och handlar om en djup fundamental övertygelse som ingen ska tvingas göra avkall på i sin tjänst, säger ombudet, advokat Jörgen Olson

- Samtliga EU-länder och i stort sett alla Europarådets medlemsstater, inklusive Norge och Danmark, har en generell samvetsklausul eller specifik reglering rörande samvetsfrihet för sjukvårdspersonal när det gäller aborter. Mot den här bakgrunden kan inte svenska myndigheter påstå att det inte är möjligt att tillgodose samvetsfrihet inom vården, säger ombudet, chefsjurist Ruth Nordström.

- Det kan varken anses proportionerligt eller nödvändigt att förbjuda en barnmorska att arbeta på förlossning och BB samtidigt som det råder så stor barnmorskebrist i hela landet. Förlossningsvården blir lidande och patientsäkerheten riskerar att sättas ur spel, säger ombudet, chefsjurist Ruth Nordström.

- Det saknas lagstöd för den aktuella inskränkningen eftersom endast läkare är behöriga att utföra aborter enligt abortlagen. Även abortlagens förarbeten talar om rätten att avstå från att medverka vid handlingar på grund av etiska eller moraliska övertygelser. Slutsatsen är att de berörda landstingen saknar stöd i lag för sitt handlande, säger ombudet Rebecca Ahlstrand.

 

För mer information kontakta:

Chefsjurist Ruth Nordström
Skandinaviska Människorättsjuristerna AB
Axel Johanssons gata 6
754 50 Uppsala
Tel: +46 (0)70 725 19 17

Rebecca Ahlstrand
Skandinaviska Människorättsjuristerna AB
Telefon: +46 (0) 18 – 750 52 11
Telefax: +46 (0) 18 – 10 04 99
E-mail: info@shrl.eu
Web: www.manniskorattsjuristerna.se

Advokat Percy Bratt
Advokatbyrån Bratt Feinsilber Harling AB
Box 24164, SE - 104 51 Stockholm.
Besöksadress: Linnégatan 89A
Tel. +46 (0)8-667 40 01
Telefax +46 (0)8-667 40 08
Web: www.bfhlaw.se

Advokat Jörgen Olson
Advokatbyrå Jörgen Olson AB
Allégatan 20
503 32 BORÅS
Telefon: +46 (0)33-10 70 60
Telefax: +46 (0)33-10 70 64
E-mail: info@advokatolson.se

Foto: Abraham Engelmark